Pagament d'imposts

L'Ajuntament de Valldemossa us ofereix la possibilitat de pagar els imposts i les taxes a través d'Internet. Aquest servei es troba disponible per a:

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Impost sobre béns immobles (IBI)
  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • Taxa per prestació del servei de recollida i eliminació de fems (immobles i comerços)
  • Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu (immobles i comerços)
Máximo 1 fichero.
límite de 10 MB.
Tipos permitidos: gif, jpg, png, svg.
Un número ilimitado de archivos pueden ser cargados en este campo.
límite de 10 MB.
Tipos permitidos: pdf, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, jpg, png, zip, rar, mp3, txt.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
CAPTCHA
3 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.