FONS ARXIVÍSTIC DE L'ARXIU DE L'ARXIDUC LLUÍS SALVADOR D'ÀUSTRIA DE LA FAMÍLIA CILIMINGRAS CASASNOVAS A L'ARXIU GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA

El dia 12 de setembre de 2010 l’ajuntament de Valldemosa va signar un acord de dipòsit del llegat documental de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria amb la família Cilimingras Casasnovas, titular del fons documental esmentat.

Per complir amb allò que preveu la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimonio documental de les Illes Balears, aquest fons s’ha de conservar en condicions adients per a la consulta i se h’ha d’evitar el deteriorament i la pèrdua d’informació.

Es tracta d’un projecte summament interessant que servirà per posar a l’abast de la investigació històrica aquest fons tan important donada la categoria de la persona productora dels documents, l’Arxiduc Lluís Salvador, pertanyent a la Casa d’Austria tan relacionat amb les Illes Balears en general i amb Mallorca en particular i molt especialment amb Valldemossa on residí llargues temporades i on tenia nombroses propietats. Insigne investigador i literat, aficions innates que hagué de compaginar amb càrrecs de govern. S’integrà plenament en la societat cultural illenca i es relacionà i col—laborà amb els principals personatges del món intel—lectual.

La finalitat d’aquest projecte impulsat per l’Ajuntament de Valldemossa, que compta amb l’assitència tècnica de la Secció d’Arxius i Patrimoni Documental, depenent del Departament de Cultura del Consell de Mallorca, és de promoure i garantir el tractament dels documents i per tant, la gestió d’aquest fons, la preservació i la difusió, amb la finalitat de posar-los a l’abast de la investigació històrica.