Notícies

14-Setembre-2023
Al municipi de Valldemossa fem una passa més i cada vegada generem menys rebuig
Si has dut a terme una bona recollida selectiva, veuràs que és la fracció que menys generes.
13-Setembre-2023
El color groc fa estiu a Valldemossa
Volem recordar-vos la importància de reciclar i dur a terme la recollida porta a porta dels envasos de forma responsable al nostre estimat municipi.
12-Setembre-2023
Elegeix el verd i recicla el vidre
Sabies que el vidre és 100% reciclable infinites vegades?
11-Setembre-2023
A qui no li agrada gaudir d'un bon granissat d'ametlla a Valldemossa?
Per això, volem recordar-vos que aquests tassons es reciclen al paper i partró.
06-Setembre-2023
Agència Tributària de les Illes Balears
Les persones que vulguin fer alguna consulta relacionada amb l'Agència Tributària de les Illes Balears, tindran a la seva disposició un agent de l'ATIB a l'Ajuntament els següents dies: