Organització municipal

BATLIA

Nadal Torres Bujosa. Batle de Valldemossa

Grup Independent de Valldemossa

Contacte: batle@valldemossa.es

Telèfon: 608 116 687

 • Adreça: Jardins Rei Joan Carles I - Valldemossa
 • Telèfon: 971 612002
 • Fax: 971612299
 • Adreça electrònica: ajuntament@ajvalldemossa.net
  

BENESTAR: (SERV.SOCIAL, CTRE.SALUT, GENT GRAN, ESPORT, JOVENTUT, RECOLL.SEL, RECICLATGE)

Margalida Pons . 2a tinent de batle.

Grup independent de Valldemossa

Contacte: mpons@valldemossa.es

Telèfon: 676 554 841 

 • Adreça: Jardins Rei Joan Carles I - Valldemossa
 • Telèfon: 971 612002
 • Fax: 971612299
 • Adreça electrònica: ajuntament@ajvalldemossa.net

 

ID+FORMACIÓ: (PATRIMONI, BIBLIOTECA, CULTURA, CP NICOLAU CALAFAT, ESCOLA DE MÚSICA, FESTES, CARRO, ARTDEMOSSA, ARIXU, CAMINS)

Jaume Mayol Llobet. 1r tinent de batle.

Grup independent de Valldemossa

Contacte: jmayol@valldemossa.es

Telèfon: 676 555 289

 • Adreça: Jardins Rei Joan Carles I - Valldemossa
 • Telèfon: 971 612002
 • Fax: 971612299
 • Adreça electrònica: ajuntament@ajvalldemossa.net
   


GESTIÓ:  (HISENDA, URBANISME, PERSONAL BRIGADA, POLICIA, TURISME, COMERÇ, TRAFIC)

Miquel Àngel Torres Torres.

Grup Independent de Valldemossa

Contacte: mtorres@valldemossa.es

Telèfon: 609 681 703

 • Adreça: Jardins Rei Joan Carles I - Valldemossa
 • Telèfon: 971 612002
 • Fax: 971612299
 • Adreça electrònica: ajuntament@ajvalldemossa.net

 

INFRAESTRUCTURES:  (AIGUA, ENLLUMENAT, PLUVIALS, EDIFICIS, G.SAND, SA MARINA, SON MAIXELLA, OBRES, INNOVACIÓ I COMUNICACIÓ):

Jaume Salvà Riutort. 3r tinent de batle.

Grup Independent de Valldemossa

Contacte: jaumesalva@valldemossa.es

Telèfon: 647 689 553

 • Direcció: Jardins Rei Joan Carles I - Valldemossa
 • Telèfon: 971 612002
 • Fax: 971612299
 • Adreça electrònica: ajuntament@ajvalldemossa.net