Notícies

15-Setembre-2023
A Valldemossa el color marró és el nostre preferit
Aquest es relaciona amb la fracció de matèria orgànica, la qual als darrers anys ha sigut la predominant a la nostra recollida selectiva.
14-Setembre-2023
Al municipi de Valldemossa fem una passa més i cada vegada generem menys rebuig
Si has dut a terme una bona recollida selectiva, veuràs que és la fracció que menys generes.
13-Setembre-2023
El color groc fa estiu a Valldemossa
Volem recordar-vos la importància de reciclar i dur a terme la recollida porta a porta dels envasos de forma responsable al nostre estimat municipi.
12-Setembre-2023
Elegeix el verd i recicla el vidre
Sabies que el vidre és 100% reciclable infinites vegades?