Concurs per la gestió indirecte del servei de l'explotació i manteniment del bar situat a les instal·lacions esportives municipals de Valldemossa