Ventilació espais interiors

07-Octubre-2020
Contra el virus, aire net.

Opta per espais a l’aire lliure i ventila els espais tancats.

La ventilació redueix la concentració del virus.