Puntuació i resultat definitiu plaça d'Administratiu d'Admnistració General Ajt. Valldemossa i proposta nomenament

18-Juliol-2011
Edicte/Resolució.