PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

14-Juliol-2009
Plec Clausules Admtves que han de regir el contracte obra acondic de l'antiga escola per escoleta municipal de 0 a 3anys