Presentació d’ofertes per el contracte de gestió del servei públic d’atenció al centre d’estades diürnes i nocturnes de Valldemossa

29-Març-2011