Pagament de tributs en termini voluntari de l'Ajuntament de Valldemossa

14-Setembre-2023

atib

CONCEPTES

‒ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
‒ IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
‒ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
‒ TAXES MUNICIPALS

TERMINI VOLUNTARI DE PAGAMENT

De l'1 d'octubre a l'1 de desembre de 2023 (ambdós inclosos).

Els dies que està previst realitzar l'atenció al públic a l'Ajuntament de Valldemossa durant el termini voluntari de pagament de tributs són dia 9 i 23 d'octubre i dia 6 i 27 de novembre.

OBTENCIÓ DE L'AVÍS DE PAGAMENT

 Per INTERNET:

‒ Amb el codi de contribuent, DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve, a través del Carter Virtual (www.atib.es > Carter virtual).

‒ A través del Servei de Consultes i suggeriments (www.atib.es > Consultes i suggeriments).

 De forma presencial a l'oficina de recaptació de l'ATIB situada al carrer de Francesc de Borja Moll, 22, 07003 Palma, o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l'ATIB (es poden consultar les dades i els horaris de les oficines en el web de la ATIB, www.atib.es > Tributs locals > Oficines de recaptació, o telefonant al 971 717 000). Sol·liciteu cita prèvia, que podeu fer per Internet (www.atib.es > Cita prèvia) o telefonant al 971 678 404.

Així mateix, entre els dies 1 d'octubre i 1 de desembre, ambdós inclosos, també es pot obtenir el document de pagament a l'Ajuntament de Valldemossa, de dilluns a divendres laborables de les 9 a les 14 hores.

 El dia 9 d'octubre, el personal de l'ATIB us atendrà a l'Ajuntament de les 9 a les 13 hores.

Una vegada aconseguit l'avís de pagament o el document d'ingrés, les FORMES DE PAGAMENT són les següents:

 Per Internet, en www.atib.es > Tributs locals > Pagament de tributs locals de cobrament periòdic, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l'entitat que l'emeti.

 A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Banca March; BBVA; Bankia; Banco Santander; Targobank; Banc Sabadell; Colonya, Caixa de Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.

 En els caixers automàtics de CaixaBank i BBVA.

REBUTS DOMICILIATS: Es pot seleccionar el dia de càrrec en el compte de domiciliació a través del Carter Virtual (www.atib.es > Carter virtual). En cas que no es seleccioni cap dia, els rebuts domiciliats es remetran a les entitats bancàries pel seu càrrec en compte a partir del dia 16 de novembre de 2023.