Ordenança Municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia i domèstics del 16/07/2016

10-Octubre-2023

Vos recordam que l'Ajuntament de Valldemossa vetllarà pel compliment de l'Ordenança Municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia i domèstics del 16/07/2016 i recorda el següent:

Article 13.2

Queda prohibida la circulació, per les vies públiques i espais urbans, de cans que no vagin acompanyats i conduïts mitjançant cadena, corretja o cordó resistent.

Article 14

Està prohibit deixar els excrements dels animals de companyia a les vies públiques o privats de concurrència pública. Els propietaris dels animals o les persones que les condueixen són responsables d'eliminar de manera correcta aquestes deposicions, que han de recollir i dipositar als contenidors adequats o, si no n'hi ha, endur-se-les a casa perquè siguin tractades de manera correcta com a rebuig.

La Policia Local pot sancionar aquestes infraccions amb multes que van des dels 300 € als 1.500 €.