Nova convocatòria d'ajudes al lloguer 2020 de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge

01-Juny-2020
A partir de dia 2 de juny i fins al 31 de juliol, aquelles persones amb uns ingressos màxims anuals de 23.041€ i amb un lloguer de fins a 900€, poden sol·licitar aquestes ajudes.

Subvencions fins el 50% del lloguer. 

Més info a: habitatge.caib.es