Nova aturada a s'Esgleieta

01-Febrer-2024

El divendres 2 de febrer, entra en servei la nova parada Canet per a les línies 202 i 203:

• Canet 1: per viatjar cap a Palma.
• Canet 2: per viatjar en sentit Esporles (L202) o Valldemossa (L203).