No i punt! De festa a una Mallorca lliure d'agressions sexistes

24-Juny-2022

És prou coneguda la problemàtica dels assetjaments, abusos i agressions sexuals patits per dones a les festes populars, on el caràcter multitudinari de les mateixes i l'ús sovint abusiu d'alcohol i d'altres substàncies fan que augmentin les conductes rebutjables, que van des d'un tracte poc respectuós fins a violacions. Totes són conductes absolutament inadmissibles que no podem normalitzar i que ens dicten als poders públics l'obligació d'intervenir, en l'àmbit de les nostres competències, amb diferents mesures per erradicar-les. Una intervenció que hauria de començar per la prevenció. Aquest és l'objectiu de la campanya «No i Punt!»

Més informació al següent enllaç: https://web.conselldemallorca.cat/-/no-i-punt