Llistat definitiu d'aspirants que han superat les proves d'aptitud física i convocatòria per a la prova escrita, fase primera

05-Desembre-2018