Llistat definitiu d'aspirants que han superat la prova escrita i convocatòria per a la realització de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat, procediment selectiu places Policia Local

27-Desembre-2018