Llistat d'aspirants que han superat les proves d'aptitud física i convocatòria per a les proves escrites

30-Novembre-2018
del procés selectiu procediment extraordinari per a cobrir quatre places de policia local