Instal·lació d'una estació de control d'inundacions al Torrent de Valldemossa

25-Novembre-2022

L'Ajuntament de Valldemossa col·labora amb la Universitat de les Illes Balears en la instal·lació d'una estació de control d'inundacions al Torrent de Valldemossa.

Aquesta infraestructura forma part del projecte INUNSAB, que està dotant les Illes Balears d'un sistema d'alerta primerenca dels riscos d'inundació amb informació en temps real sobre l'estat dels torrents.