Full de ruta per a les dones que pateixin punxades

12-Agost-2022

Dilluns dia 8 d'agost es va celebrar una reunió organitzada per la Conselleria de Presidència del Govern Balear, els Consells Insulars, la FELIB i l'Ajuntament de Palma sobre la problemàtica derivada de les punxades a discoteques i entorns festius.

El més important és ser conscient que la mateixa punxada és una agressió i que la majoria es fan a dones.

A la reunió es va arribar a l'acord de presentar un Full de ruta de com procedir:

FULL DE RUTA PER A LES DONES QUE PATEIXIN PUNXADES

- Si estau a un local privat heu d'avisar al personal, si està a una festa popular vos heu de dirigir al punt d'informació del de No i Punt, o policia local.

- No vos separeu de les amistats ni sortiu del local sola si no vos trobau bé.

-Seguiu les instruccions de la policia local o del personal del No i Punt.

- Anau tot d'una a urgències de l'hospital més proper on li faran proves respecte de la punxada.

- Si no teniu una persona de confiança per acompanyar-vos a l'hospital, és crucial oferir-vos suport per això, cal cridar al 971 598 205 o 971 178 989 i demanar que una tècnica l'acompanyi a l'hospital.

- És important interposar una denúncia.