Convocatòria pel sistema de concurs per a la constitució d'un borsí de tècnic/a auxiliar d'arxiu a l'Ajuntament de Valldemossa

29-Desembre-2020
Escala d'Administració especial, grup C, subgrup C1, 100 % de jornada.