Convocatòria pel sistema de concurs per a la constitució d'un borsí de tècnic/a auxiliar d'arxiu a l'Ajuntament de Valldemossa

29-Desembre-2020
Actualitzat dia 03 02 2021 amb el Llistat provisional d'admesos i exclosos i la Designació de Membres del Tribunal.

Escala d'Administració especial, grup C, subgrup C1, 100 % de jornada.