Convocatòria de borsa extraordinària per cobrir necessitat urgents, com a funcionari interí, de policia local

12-Novembre-2015
Publicat dia 21 de gener de 2016 amb el llistat definitiu amb la puntuació definitiva.
Inici de presentació documentació: 13/11/2015 i finalització presentació documentació: 30/11/2015.