Al municipi de Valldemossa fem una passa més i cada vegada generem menys rebuig

14-Setembre-2023

Si has dut a terme una bona recollida selectiva, veuràs que és la fracció que menys generes.

Així, al rebuig es dipositen els residus que no s’han pogut reciclar a la resta de fraccions.

La 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗹𝗹𝗶𝗱𝗮 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗮 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮 del rebuig:

1. S’ha de treure en una bossa o dins un poal
2. Es du a terme el 𝗗𝗜𝗝𝗢𝗨𝗦
3. L'horari adient per treure-ho és de les 𝟮𝟭𝗵 𝗮 𝗹𝗲𝘀 𝟮𝟯𝗵

𝘘𝘶𝘦̀ 𝘥𝘪𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘦𝘮 𝘢𝘭 𝘳𝘦𝘣𝘶𝘪𝘨?

- Excrements
- Fulles d'afaitar
- Bolquers i productes d’higiene personal (compreses, tampons...)
- Tovalloletes sanitàries
- Cendres i llosques
- Baietes i fregalls
- Bolígrafs