Ajudes danys tempesta 29 d'agost

31-Agost-2020
Durant el passat dissabte 29 d'agost, un temporal de pluja, calabruix i vent, ha afectat diferents indrets del poble, podent-se haver originat danys de diferent consideració.

En aquest sentit, es recorda l'existència de les habituals ajudes per danys personals i materials, competència del Ministeri d'Interior, que es troben regulades pel Reial Decret 307/2005 de 18 de març i per l'Ordre INT / 277/2008, de 31 de gener, que el desenvolupa i estableix el procediment per a la seva concessió,  normativa que és d'immediata aplicació.
 

S'adjunta còpia dels diferents documents esmentats.