Contractació obres projecte modificat núm.1 evacuació aigües pluvials separatiu xarxa residuals nucli urbà de Valldemossa - Fase3a

Data publicació
15-Gener-2018
Termini presentació d'ofertes
31-Gener-2018
Tipus de procediment
Tipus de contracte

Source URL: https://ajvalldemossa.net/contractes/contractacio-obres-projecte-modificat-num1-evacuacio-aigues-pluvials-separatiu-xarxa