Contractes

Data de publicació Títol Nombre d'expedient Enllaços Termini presentació d'ofertes
Contractació obres Reforma i ampliació de la coberta del Poliesportiu de Valldemossa
Contractació gestió servei socioeducatiu d'un educador/a de carrer
Procediment obert simplificat per l'adjudicació del subministrament d'un vehicle elèctric per la brigada de manteniment de l'Ajuntament de Valldemossa
Contractació obres projecte modificat núm.1 evacuació aigües pluvials separatiu xarxa residuals nucli urbà de Valldemossa - Fase3a
Contracte subministrament, en la modalitat d'arrendament, d'una agranadora articulada per a la neteja viària de l'Ajuntament de Valldemossa
Licitació del contracte gestió del servei públic d’elaboració, del menjador escolar del CEIP Nicolau Calafat i distribució a l’Escoleta Municipal i el menjador de la gent gran i altres serveis municipals de Valldemossa
Contracte de subministrament d’armaris compactes amb destinació a l’arxiu situat a l’edifici municipal de l’Escola Vella, c/ d’Els Valldemossa, 6, del municipi de Valldemossa
Licitació del contracte gestió del servei d'assistència tècnica de la gestió mediambiental a l'Ajuntament de Valldemossa
Contracte gestió del servei públic de neteja i manteniment del Punt verd i el Punt d’aportació a traves de programes d’inserció laboral de persones amb risc d’exclusió social
Projecte Renovació integral del servei d'influència de la Font de Na Mas