Redacció d’un Pla Estratègic o Director de Costa Nord. Estudi d’eficiència energètica i tractament de residus