Obra de reparació, ampliació i millora dels serveis d’aigua, clavegueram i pluvials en el camí de Sa Coma – Valldemossa