Contractació del servei de redacció del catàleg de protecció del patrimoni del municipi de Valldemossa per a l'adaptació al Pla Territorial de Mallorca