Clàusules de protecció de dades i confidencialitat:

L'ajuntament de Valldemossa l'informa que la seva adreça de correu electrònic, així com la resta de les seves dades personals seran utilitzades per a la nostra relació i poder donar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostès, la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins la legalitat vigent. Conservarem les dades mentre duri aquesta necessitat i sempre sota la llei aplicable. Ens posam a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte i fer-li arribar tota la informació possible.