Aprovació inicial Ordenança Reguladora que regula recollida, transport i tractament dels residus i gestió de la Deixalleria

Publicació web 04 02 2021


Source URL: https://ajvalldemossa.net/node/1885