Aprovació inicial de la Modificació Puntual 1/2018 de les Normes Subsidiàries de Valldemossa

Publicació web: 11/09/2018


Source URL: https://ajvalldemossa.net/node/1696