Serveis socials.

Els serveis socials son un recurs de caire universal adreçat a tota la població del municipi, amb l’objectiu d’informar, orientar, i promoure el benestar social de les persones usuàries del servei,  sota el principi d’igualtat.

EQUIP DE PROFESSIONALS

1 Treballadora Social d’atenció primària
1 Treballadora Social d’atenció a la dependència (Fundació Balear d’Atenció a la Dependència)
1 Psicòloga (ADISEB)
2 Treballadors Familiar

ADREÇA I HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

 • Adreça: c/ del Pare Francesc Frau, 7-2n  (Centre salut)  
  Tel: 971612591
  Horari d’atenció telefònica:  9.00 a 14.00 h 

 • Horari presencial d’atenció de serveis socials:  
  Dimarts i dimecres de 9.00 a 12.00 h. (concertar cita telefònica)
   
 • Horari presencial d’atenció a la dependència: 
  Dimecres de 12.00 a 15.00 h (concertar cita telefònica)
   
 • Pàgina web: www.ajvalldemossa.net 
  Ajuntament: Tel. 971612002 / 971612025 Fax: 971612299
   

RELACIÓ DE CENTRES VINCULATS A SERVEIS SOCIALS

 • Unitat Bàsica de Treball Social (UTS)
  C/ Pare Francesc Frau, 7- 2n  (Centre de Salut)
  Tel: 971 61 25 91

 • Ca’n Flor (Servei de Menjador per a la Gent Gran i d’activitats socioculturals)
  C/ Nicolau Calafat, 4 (entrada per C/ Vell s/núm)
  Tel: 971 61 61 75
   
 • Centre d’Estades Diürnes i Estades Nocturnes
  C/ Rosa, 30-32

Source URL: https://ajvalldemossa.net/node/1684