55. ORDENANÇA PREU PÚBLIC DEL SERVEI DE MENJADOR SOCIAL PER A LA GENT GRAN


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/55-ordenanca-preu-public-del-servei-de-menjador-social-la-gent-gran