36. ORDENANÇA INSTAL·LACIONS I USOS COMERCIALS A LES VIES I ESPAIS PÚBLICS


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/36-ordenanca-installacions-i-usos-comercials-les-vies-i-espais