33. ORDENANÇA OCUPACIÓ ESPAIS ÚS PÚBLIC AMB INSTAL·LACIONS TEMPORALS

DE SERVEI DE BAR AMB OCASIÓ DE FES

Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/33-ordenanca-ocupacio-espais-us-public-amb-installacions-temporals