26. ORDENANÇA PREU PÚBLIC SERVEI ESCOLA DE MÚSICA, BALL I AGRUPACIÓ CORAL


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/26-ordenanca-preu-public-servei-escola-de-musica-ball-i-agrupacio