14. ORDENANÇA TAXA ENTRADA VEHICLES, RESERVES VIA PÚBLICA I CÀRREGA I DESCÀRREGA MERCADERIES


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/14-ordenanca-taxa-entrada-vehicles-reserves-publica-i-carrega-i