20. ORDENANÇA TAXA OCUPACIÓ TERRENYS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, PUNTALS


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/20-ordenanca-taxa-ocupacio-terrenys-public-amb-mercaderies-materials