19. ORDENANÇA TAXA OCUPACIÓ TAULES I CADIRES I EXPOSITORS AMB FINALITAT LUCRATIVA


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/19-ordenanca-taxa-ocupacio-taules-i-cadires-i-expositors-amb