17. ORDENANÇA TAXA PRESTACIÓ SERVEIS I UTILITZACÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/17-ordenanca-taxa-prestacio-serveis-i-utilitzaco-de-les-installacions