16. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA NETEJA I TANCAMENT DE SOLARS


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/ordenances/16-ordenanca-municipal-reguladora-de-la-neteja-i-tancament-de-solars