Aprovació inicial modificació Reglament per a l'elecció dels Angelets, Beateta i Hereves

Publicació web 15 03 2021


Source URL: https://ajvalldemossa.net/arxius-i-documents/documents-en-exposicio-al-public/aprovacio-inicial-modificacio-reglament