Procediment obert simplificat per l'adjudicació del subministrament d'un vehicle elèctric per la brigada de manteniment de l'Ajuntament de Valldemossa

Data publicació
31-Maig-2018
Tipus de procediment
Tipus de contracte

Source URL: https://ajvalldemossa.net/contractes/procediment-obert-simplificat-ladjudicacio-del-subministrament-dun-vehicle-electric-la