El termini per domiciliar nous rebuts de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) finalitza el pròxim 3 de juny

27-Abril-2022

Aquesta mesura no afecta els rebuts que ja es troben domiciliats en exercicis anteriors.